Profil Pembina Perguruan Silat Tiga Serangkai

Wednesday, November 8, 2006

Profil Pembina Perguruan Silat Tiga Serangkai

Nama Lengkap Pembina adalah Drs. Ec. Sugianto, Beliau seorang yang sangat ramah, sabar, rendah hati dan sangat alim sehingga perguruan ini sangat diminati, disegani dan dihormati masyarakat. Tidak heranlah apabila perguruan ini berkembang sangat pesat ke segala pelosok tanah air. Menapak tilas berdirinya Perguruan TS ini senantiasa erat hubungannya dengan keberadaan Guru Besar atau bapak

0 comments:

Post a Comment