TINGKATAN SABUK DALAM ILMU TS

Tuesday, November 28, 2006

TINGKATAN SABUK DALAM ILMU TS

Tingkatan sabuk dalam Perguruan TS menunjukkan senioritas dan tingkat penguasaan ilmu Tiga Serangkai. Materi ilmu Tiga Serangkai disusun secara bertahap dan terprogram. Pentahapan tingkatan sabuk tersebut dimaksudkan agar materi ilmu Tiga Serangkai dapat diserap, dikuasai dan dihayati secara baik oleh anak didik sehingga dicapai kemantapan ilmu yang maksimal. Adapun tahap tingkatan sabuk tersebut

0 comments:

Post a Comment