Daito Ryu Aikijujutsu- Ikkajo 1-2-3

Friday, August 19, 2011

Daito Ryu Aikijujutsu- Ikkajo 1-2-3

 
Terdiri 3 Seri Pelajaran Daito Ryu Aikijujutsu dari Katsuyuki Kondo, yaitu Ikkajo 1-2 dan Hiden Mokurokue Ikkajo.

Video 1 ( Ikkajo 1)

 • Ippondori

 • Kurumadaoshi

 • Gyakuudedori

 • Koshiguruma

 • Karaminage

 • Uraotoshi

 • Obiotoshi

 • Kirigaeshi

 • Kotegaeshi

 • Shihonage.

Video 2 ( Ikkajo 2)
Idori (10 techniques)
 • Ippondori

 • Gyakuudedori

 • Hijigaeshi

 • Kurumadaoshi

 • Shimegaeshi

 • Dakijime

 • Karaminage

 • Kotegaeshi

 • Nukitedori

 • Hizajime

Hanza handachi (5 techniques)
 • Hanminage

 • Uraotoshizori

 • Kataotoshi

 • Iriminage

Ushirodori (5 techniques)
 • Tachieridori

 • Ryokatahineri

 • Ryohijigaeshi

 • Dakijimedori

 • Kataotoshi

Video 3 (Hiden Mokuroku Ikkajo)

Harga 3 CD cuma Rp 75 ribu

0 comments:

Post a Comment