Hikmah Seputar Khataman Akbar'2008

Sunday, July 27, 2008

Hikmah Seputar Khataman Akbar'2008

Alhamdulillah akhirnya, Kegiatan Khataman dan Pengobatan Massal berjalan walaupun tidak sebegitu sempurna yang diharapkan oleh Panitia Pelaksana dan Pengurus. namun ada pengalaman yang amat penting dan perlu dijadikan pelajaran untuk para pengurus Perguruan Seni Beladiri Silat "Tiga Serangkai" khususnya panitia pelaksana khataman di Cabang Bekasi dalam khataman dan Pengobatan Massal ini:1.

0 comments:

Post a Comment